Publikacja naukowa na temat wszawicy

Jesienią 2023 na łamach czasopisma naukowego Pomeranian Journal of Life Sciences ukazała się publikacja p.t. „Problem reinfestacji wszawicy u 4-letniego chłopca” (ang. „The problem of lice reinfestation in a 4-year old boy – a case study” ). Zespół w składzie: Barbara Butwin, Jolanta Małgorzata Wesołowska,  Agnieszka Kaczmarek, Antonina Wawrzycka, Justyna Wojnarowicz, Ewa Duchnik opracowały studium przypadku na podstawie historii klientki i jej 4-letniego syna. Publikacja…