Tak, tak, każda firma kiedyś zaczyna…

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 01.06.2016 roku, w siedzibie firmy, wtedy Dermotricos (teraz APR Instruments)  w Cocaglio w Italii. Sara Benedetti przeprowadziła szkolenie z obsługi, a Alfredo Ronconi – z nim jestem na zdjęciu przedstawił nam historię firmy i możliwości współpracy.

Zobacz jak powstawała firma  i prezentacja urządzeń sprzed lat. FB/Dermotricos